Kameň a betón

Betón, kamenný obklad, tehlový obklad, omietnuté steny, či rôzne dlažby. Takéto povrchy sa vedia rýchlo znečistiť zájsť, či zašednúť. Otryskávanie kremičitým pieskom (pieskovanie) je spôsob, pomocou ktorého elegantne odstránime znečistenú, zašednutú plochu. Ide o mechanické očistenie, ktoré by sme mohli nazvať tiež obrúsením. Týmto procesom pripravíme Vaše steny na nanášanie rozličných náterových látok. Pred každým otryskávaním zvolíme správnu hrúbku piesku. Úroveň znečistenia, ako aj citlivosť tryskaného povrchu sú faktory, na základe ktorých volíme čistiaci materiál (piesok). V ojedinelých prípadoch používame pri pieskovaní dokonca sódu – materiál jemnejší ako sám piesok.

Aj povrchy ako kameň, tehla, či betón vedia ožiť, ak zvolíte správny spôsob tryskania.

Pivnica z kamenného obkladu a tehál pripravená na otryskávanie.
Pivnica z kamenného obkladu a tehál po otryskávaní.
Pivnica z kemenného obkladu a tehál očistená pieskovaním.
Pivnica z tehál pred rekonštrukciou.
Záber na pivnicu z tehál pred rekonštrukciou – t.j. opieskovaním.
Tehlová pivnica po rekonštrukcii. Povrch bol očistený pieskovaním a ošetrený transparentným náterom značky NYLO.
Tehlová pivnica po rekonštrukcii. Povrch sa opieskoval (očistil). Následne sme tehly ošetrili produktom NYLO FINISH PU/WV a nanovo vyfugovali špáry.
Výbeh pre medveďa v ZOO Bratislava. Steny pomaľované farbami.
Výbeh pre medvede v ZOO Bratislava. Omietnuté steny pomaľované farbami pred otryskávaním.
Detailný záber na omietnutý podklad vo výbehu pre medveďa v ZOO Bratislava. Steny pomaľované farbami.
Výbeh pre medveďa v ZOO Bratislava po otryskávaníní kremičitým pieskom. Pieskovanie odstránilo nežiadúce maľby z omietnutého podkladu.
Výbeh pre medvede po otryskaní.
Detailný záber na omietnutý podklad vo výbehu pre medveďa. Pomocou otryskávania sa odstránili nežiadúce maľby zo stien. Omietnutý podklad je čistý.
Detailný záber na omietnutý podklad vo výbehu pre medvede. Pomocou otryskávania sme odstránili nežiadúce maľby zo stien. Nadstavením správneho tlaku tryskacieho zariadenia ako aj hrúbky použitého piesku sme docielili, že pôvodný povrch ostal bez poškodenia.
Detailný záber na znečistené a zašednuté kamenné schody. Druhý 
 kamenný schod zospodu je očistený, otryskaný, zbavený zašednutia.
Detailný záber na žulový schod očistený tryskaním kremičitého piesku.

Naše ďalšie práce