Mestá a obce

Grafity po stenách vidíme takmer na každom kroku. Zbavte sa tejto “ozdoby” jednoduchým opieskovaním.

Pieskovanie garfitov, starých náterov a iné. Pri odstrňovaní grafitov používame sódovanie a teda tryskanie sódy na povrch. Tento proces zabezpečí to, že odstránime čisto len grafit a povrch pod ním ostane nepoškodený.

Naše ďalšie práce